học điều khiển tàu biển 00982868610

  1. nguyenthiet20

    Tuyển sinh trung cấp, cao đẳng điều khiển tàu biển tại Hải Phòng

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN Chương trình đào tạo Điều khiển tàu biển của trường CĐ Duyên Hải cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ sở ngành Khoa học hàng hải, bao gồm hệ thống trang thiết bị trên tàu biển, kết cấu tàu biển và kiến thức Chuyên ngành Điều...
Top